Betingelser

Det å delta i talentprogrammet ved Dansesonen forplikter fra elevenes side. Vi forventer at eleven møter godt forberedt til alle klassene i riktig treningstøy, skotøy og langt hår i strikk.
foto: Susan Fraser
Forbilder for øvrige elever

Våre ungdomselever på talentprogram er forbilder for mange av våre danseelever. Det forventes at alle oppfører seg representativt på alle våre danseklasser og arrangementer. Med representativt menes at de følger alle vanlige regler for oppførsel i danseklassene med respekt for undervisningen.

Elevene har også en viktig oppgave med å bidra til et inkluderende miljø blant alle elever, dvs. se hverandre, hilse, aktivt inkludere elever som ikke kommer sammen med venner til danseklasser og generelt bidra til et positivt og hyggelig dansemiljø. Dette gjelder også utenfor kompani og crew-klasser.

Fravær
Det forventes at alle deltar aktivt i undervisningen hver uke. Med fravær på mer enn 20%, dvs. 3 -4 klasser på et semester, mister man mulighet til å delta på show og oppvisninger. Om man har en skade oppfordres eleven til å se på klassen, men det vil allikevel bli registrert som fravær i forhold til deltakelse til show og oppvisninger.
Asker Danseklubb
Deltakelse i Dansesonens talentprogram fordrer medlemsskap i Asker Danseklubb. Det betyr at samtlige deltakere på våre kompaniklasser og crew må meldes inn i Asker Danseklubb.
foto: Susan Fraser