Betingelser

Elever i talentprogrammet må delta på minst tre danseklasser per uke. Se nærmere spesifikasjoner for opptak til de spesifikke gruppene i hhv. kompaniklasser, og Crew.
Å delta i Dansesonens talentprogram, dvs. kompaniklasser og Crew, forplikter fra elevenes side. Vi forventer at elevene møter godt forberedt til alle klassene i riktige treningsklær og sko, samt langt hår samlet i strikk.
foto: Susan Fraser
Forbilder for øvrige elever
Elever på våre talentprogram er forbilder for mange av Dansesonens elever. Det forventes at de oppfører seg representativt på alle våre danseklasser og arrangementer. Med representativt menes at de følger vanlige regler for god oppførsel i danseklassene med respekt for undervisningen.
De som danser på talentprogrammet har en viktig oppgave med å bidra til et inkluderende miljø for samtlige elever. Det innebærer å se hverandre og hilse, aktivt inkludere elever som ikke kommer sammen med venner til danseklasser og generelt bidra til et positivt og hyggelig dansemiljø. Dette gjelder også utenfor kompani- og Crewklasser.
Forestillinger
Elever må varsle pedagogen ved oppstart om hun/han vet at de ikke kan delta på en elevforestilling. Koreografiene på dette nivået er avanserte og komponert til gruppen som helhet. Alle dansere er viktige, og hvis én elev uteblir påvirker det helheten på forestillingen slik at pedagogen må omarbeide alle formasjoner og plasser. Dette er tidkrevende arbeid og forvirrende for øvrige elever som må lære koreografien på nytt.
Det er viktig at samtlige elever på talentprogrammet tar dette på alvor, prioriterer danseklassene, forestillingene og viser respekt for koreografien som er skapt til gruppen.
Fravær
Det forventes at alle elever deltar aktivt i undervisningen hver uke. Med fravær på mer enn 20 %, dvs. 3 -4 klasser innenfor ett semester, mister man mulighet til å delta på show og oppvisninger. Om en elev er skadet oppfordres vedkommende til å se på klassen, men det vil likevel bli registrert som fravær i forhold til deltakelse på show og oppvisninger.
Asker Danseklubb
Deltakelse i Dansesonens talentprogram fordrer medlemskap i Asker Danseklubb, dvs. samtlige elever på kompaniklasser og crew må meldes inn i Asker Danseklubb. Se mer info på hjemmesiden, http://dansesonen.no/asker-danseklubb/.
foto: Susan Fraser