Musikaloppsetning priser

Pris for deltakelse i musikalproduksjonens sentrale roller:
2 400 kr høst og
2 400 kr vår.
Deltagelse i ensemble fra Musikalskolen og Dansesonen dekkes av deres kontingent.