Home » Produkt » DS kompaniet nivå 5, gruppe 2

9140005107_914ee30ee9_o

DS kompaniet nivå 5, gruppe 2

Kurs id : 29

VGS

Vollen,Vollen idrettshall

Tirsdag kl.20:00-21:00

Pedagog: Justyna Lichacy

Beskrivelse

DS Kompaniet gruppe 2, nivå 5 avansert, er for elever på videregående. Elevene danser på høyeste vanskelighetsnivå. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Kriterier for opptak: Eleven må ha danset minimum tre timer pr uke gjennom de siste årene. Ha meget gode ferdigheter innen jazzdans og god kunnskap om klassisk ballett. Eleven må delta på minimum 4 klasser per uke, dvs. jazzdans, klassisk, DS Kompaniet og én fritt valgt klasse. Skriftlig søknad om opptak til DS Kompaniet gruppe 2 må sendes Dansesonen via søknadsskjemaet på vår hjemmeside. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester. Elevene må også registrere seg på DS kompaniet gruppe 2 (kurs 29) via vår ordinære nettpåmelding. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt. Enkelte elever på DS Kompaniet gruppe 2 ønsker å søke seg videre til danselinjer på videregående. Gi i så fall beskjed til Tiril eller dansepedagog slik at de kan få veiledning videre for opptak/søknad, samt forberedelser til evt. audition.