Home » Produkt » Barnedans 4-6 år

Ballet dancers performing in front of mirror in pink leotards and tutus

Barnedans 4-6 år

Kurs id : 105

Barnedans 4-5 år - Barnedans 5-6 år

Vollen,Vollen idrettshall

Lørdag kl.10:45-11:30

Pedagog: Stine

Beskrivelse

Klassene stimulerer dansegleden hos barnet. Gjennom dans, lek og øvelser utvikler barnet kroppsbevissthet, musikalitet, rytmefølelse og ulike bevegelseskvaliteter. De lærer både grunnleggende posisjoner i klassisk ballett og ulike kombinasjoner fra jazzdans. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy og følge seg trygge i gruppen. Kursene er åpne for både gutter og jenter 4-5 år.

NB! Barnet må ha fylt fire år ved semesterstart for å begynne på dette partiet. Er barnet yngre anbefaler vi minidans.