Home » Produkt » Barnedans 4-5 år

7749710280_8bf3228161_o

Barnedans 4-5 år

Barnedans 4-5 år

Kurs id : 41

Spikkestad grendehus

Tirsdag

kl.16:15-17:00

Magnhild

Beskrivelse

Klassene stimulerer dansegleden hos barnet. Gjennom dans, lek og øvelser utvikler barnet kroppsbevissthet, musikalitet, rytmefølelse og ulike bevegelseskvaliteter. De lærer både grunnleggende posisjoner i klassisk ballett og ulike kombinasjoner fra jazzdans. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy og følge seg trygge i gruppen. Kursene er åpne for både gutter og jenter 4-5 år.
NB! Barnet må ha fylt fire år ved semesterstart for å begynne på dette partiet. Er barnet yngre anbefaler vi minidans.