Home » Produkt » Barnedans 5 år

barnedans_8

Barnedans 5 år

Kurs id : 39

Barnedans 5-6 år

Heggedal

Tirsdag kl.18:15-19:00

Pedagog: Tiril

Beskrivelse

Klassene stimulerer dansegleden hos barnet. Gjennom dans, lek og øvelser utvikler barnet kroppsbevissthet, musikalitet, rytmefølelse og ulike bevegelseskvaliteter. De lærer både grunnleggende posisjoner i klassisk ballett og ulike kombinasjoner fra jazzdans. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy og følge seg trygge i gruppen. Kursene er åpne for både gutter og jenter.