For å bli tatt opp i Dansesonens talentprogram må eleven selv sende søknad (se skjema nedenfor), samt ha lest og være innforstått med våre betingelser.

Gjelder Ungdomskompaniet, Røyken Ungdomskompani, DS Kompaniet (gruppe 1 og 2), Røykenkompaniet, Hip hop Crew og Hard2Hate Crew. Se kriterier for å være med under den enkelte klasse.

Skriftlig søknad om opptak sendes Dansesonen via skjemaet på denne siden. Deltakelse er basert på godkjent søknad.

Søknadsfrist: 10. juni 2017 for skoleåret høst 2017/vår 2018. Søknad må sendes inn for hvert skoleår, uavhengig om du deltar på kompaniklasser eller crew i dag.

Deltakere må registrere seg på de kompani- og crewklasser de søker på via vår ordinære nettpåmelding på vår hjemmeside. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste på kursene. Bekreftelse på opptak vil bli sendt per e-post innen oppstart av et nytt semester.


Søknadnadskjema for opptak i Dansesonens talentprogram:


Navn:

Adresse:

Mobilnummer:

Foresattes navn:

Foresattes e-post:

Fødselsår:

Postnr og –sted:

Subject:

Hvilken talentgruppe søker du plass på?*

*Spesifiser om søknaden gjelder opptak i Ungdomskompaniet, Kompaniet Røyken, DS Kompaniet eller Hip hop Crew.

 

Hvorfor ønsker du plass ved dette talentprogrammet?

Hvilke danseklasser deltok du på våren 2017?

Hvilke danseklasser skal du delta på høsten 2017/våren 2018?

Andre interesser som er relevant innenfor dans, musikk og drama?