Betingelser ved påmelding

Påmelding
Påmelding til dansekurs utføres av foresatte eller andre personer over 18 år. Påmelding for høsten 2022 gjelder for semestrene høst 2022 og vår 2023. Om du ønsker å bytte kurs eller melde deg av kurs for våren 2023 må du sende oss en e-post innen 1. desember 2022.
Betaling
Betaling av kursavgift må skje til forfall. Betalingsinformasjon og priser for kursene ligger under prisliste.  Betalingsinformasjon står også på faktura, husk å bruke KID-nummeret.
Faktura sendes ut normalt to uker etter semesterstart. NB! Faktura blir sendt til den e-postadresse du brukte ved påmelding. Du har selv ansvar for å sjekke at faktura har kommet til denne adressen ukene etter kursstart, og melde fra hvis den ikke kommer.
Du vil bli fakturert for ett semester ad gangen. Du kan dele opp fakturabeløpet i to like innbetalinger dersom du sender oss en forespørsel per e-post.
Rabatter
Dansekort og familierabatt gjelder faste kurs på timeplanen. Sommerskolen, sommerkurs, workshops og helgekurs med gjestepedagoger er utenom rabattsystemet.
Dansekortet for barn/ungdom og voksne gir makspris pr. semester.
Familiekortet gir maks pris pr. familie pr. semester og gir de som har flere barn og evnt. foresatte som deltar en semesteravgift.
Familiekortet gjelder familiemedlemmer i samme husstand begrenset til søsken med de samme to foresatte.
Søskenrabatt gjelder søsken i samme husstand med de samme to foresatte.
Kursene må være på samme ordre for at rabattene skal kunne beregnes. Ved påmelding til flere kurs etter semesterstart, må vi ha beskjed per e-post for at rabattene skal legges inn manuelt.
Prøvetime
Du/barnet kan teste klassen uforpliktende – prøvetime. Hvis du ikke ønsker å gå videre blir du ikke fakturert. Alle må registreres før oppmøte. Hvis du ikke ønsker å fortsette må vi ha beskjed per e-post senest to dager etter prøvetimen.
Endringer i timeplan
Dansesonen tar forbehold om endringer på timeplanen i løpet av et semester. Kursavgift refunderes ikke grunnet endringer.
Er det for få påmeldte vil gruppen bli slått sammen med tilsvarende klasse eller klassen vil utgå fra sesongens kurstilbud. Eleven vil i så fall få tilbud om et tilsvarende kurs. Dersom  kurset må avlyses vil kursavgiften bli tilbakebetalt.
Avmelding
Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje til e-postadresse post@dansesonen.no, innen to uker etter kursstart. Ved senere avmelding forfaller kursavgiften i sin helhet. Ved langvarig sykdom (minimum 4 uker) trekkes kursavgiften mot forevisning av sykmelding fra lege. Kursavgiften refunderes fra og med den datoen Dansesonen mottar sykemeldingen.
Kontaktinformasjon
Foreldre må se til at Dansesonen til enhver tid har korrekt e-post og mobilnummer vi kan nå dere på. Send endringer til post@dansesonen.no.
Glemte klær og verdisaker
Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Pedagogene vil samle glemte saker og legge i våre glemmekasser.
Varsle pedagog om skader, epilepsi og diabetes o.l.
Har ditt barn sykdom eller skader som pedagogen bør vite om? Ta kontakt med oss slik at vi legger til rette til det beste for ditt barn.
Skader
Dansesonen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening, forestillinger eller uhell som måtte skje innen skolens område.
Koreografi – danser
Elevene har ikke anledning til å benytte danser innstudert ved ballettskolen uten Dansesonens samtykke.
Bilder/video
Mobilbruk og kamera i undervisning og i garderober er ikke tillatt. Om koreaografier skal filmes for øving hjemme, er det pedagogen som filmer og distribuerer. Disse filmene må ikke deles med andre eller på sosiale medier.
Dansesonen står fritt til å bruke bilder og videoopptak fra forestillinger og kurs ved ballettskolen for markedsføring av skolen og skolens aktiviteter elektronisk og i trykte medier. Hvis ditt barn skal reserveres mot dette må du sende en e-post til post@dansesonen.no med navn på barnet, samt hvilke klasser det deltar på.

 

Avlysning av timer grunnet sykdom eller andre hindringer
Det kan forekomme avlysning av undervisningstimer på grunn av sykdom hos pedagog eller øvrige forhold utenfor Dansesonens kontroll. Dersom mer enn èn time bortfaller vil disse timene bli gitt igjen ved slutten av semesteret. Ved avlysning vil det bli sendt e-post til elevenes foresatte med informasjon om avlysning, samt tid for ny klasse. Avlyste klasser pga. bevegelige helligdager gis ikke automatisk igjen.
Avlysning av timer grunnet ekstraordinære forhold
Kunden har ikke erstatningskrav på undervisningstimer som ikke kan gjennomføres grunnet ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor ballettskolens kontroll.
Force major
Er Dansesonen as forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Dansesonen AS fritatt for alt ansvar.
Koronabetingelser høsten 2022 og våren 2023
Dansesonen forholder seg til enhver tid til de gjeldene anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin helhet. Dersom endringer inntrer før kursstart, kan kunden trekke seg fra kurset uten økonomiske forpliktelser. Dersom endringene inntrer etter kursstart, vil kunden ikke ha krav på tilbakebetalt kursavgift.
Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Dansesonen.

Print Friendly, PDF & Email