Betingelser for talentprogrammet

Elever i talentprogrammet må delta på minst tre danseklasser per uke.* Se nærmere spesifikasjoner for opptak til de spesifikke gruppene i henholdsvis Kompaniklasser og Crew. For Juniorkompaniene og Junior Crew er det anbefalt å delta på en eller flere klasser i tillegg til talentprogrammet.
* For deltagelse på Røyken ungdomskompani er det to danseklasser per uke som gjelder
Å delta i Dansesonens talentprogram forplikter fra elevenes side. Vi forventer at elevene møter godt forberedt til alle klassene i riktige treningsklær og sko, samt langt hår samlet i strikk.
Amanda_soldat

Forbilder for øvrige elever

Elever på våre talentprogram er forbilder for mange av Dansesonens elever. Det forventes at de oppfører seg representativt på alle danseklasser og arrangementer. Med representativt menes at de følger vanlige regler for god oppførsel i danseklassene med respekt for undervisningen.
De som danser på talentprogrammet har en viktig oppgave med å bidra til et inkluderende miljø for samtlige elever. Det innebærer å se hverandre og hilse, aktivt inkludere elever som ikke kommer sammen med venner til danseklasser og generelt bidra til et positivt og hyggelig dansemiljø. Dette gjelder også utenfor Kompani- og Crewklasser.

Forestillinger

Elever må varsle pedagogen ved oppstart om hun/han vet at de ikke kan delta på en elevforestilling. Koreografiene på dette nivået er avanserte og komponert til gruppen som helhet. Alle dansere er viktige, og hvis én elev uteblir påvirker det helheten på forestillingen slik at pedagogen må omarbeide formasjoner og plasser. Dette er tidkrevende arbeid og forvirrende for øvrige elever som må lære koreografien på nytt om denne informasjonen kommer sent i semesteret.
Det er viktig at samtlige elever på talentprogrammet tar dette på alvor, prioriterer danseklassene, forestillingene og viser respekt for koreografien som er skapt til gruppen.

Fravær

Det forventes at alle elever deltar aktivt i undervisningen hver uke. Med fravær på mer enn 20 %, dvs. 3 -4 klasser innenfor ett semester, kan man miste mulighet til å delta på hele eller deler av en koreografi på show og oppvisninger. Om en elev er skadet oppfordres vedkommende til å se på klassen, men det vil likevel bli registrert som fravær i forhold til deltakelse på show og oppvisninger.

Deltakelse

Elever som blir tatt opp i talentprogrammet får plass i ett kompani, og/eller ett eller flere crew. Deltakelse i Ballettkompaniet kommer i tillegg.
Topp 20 – Dansesonen 2018
Print Friendly, PDF & Email