London dansetur

Retningslinjer for Londonturer med Dansesonen

Alle elever som er med i en eller flere talentgrupper, vil få tilbud om å være med til London fra det året de starter i 10. klasse. Tilbudet vil bli gitt så lenge de er med i en talentgruppe, uavhengig av hvor mange grupper de er deltagere i.
De ulike talentgruppene er satt opp med 2 reiser pr. årskull. Det vil si at de som er med i 2 talentgrupper, vil kunne få tilbud om London tur opptil 4 ganger.
Medlemskap i talentgruppen følger skoleåret og forutsetter at de er med fra høstsemesteret.
London Cafe
Samtidig vil eleven og deres foresatte få tilbud om å delta i en foreldrebasert dugnadsgruppe, London Cafe. Denne gruppen arrangerer café drift, bl.a. under Dansesonens ulike arrangementer.
Inntekten blir fordelt på antall deltagere og dekker en del av turkostnaden.
NB! Tilbudet om deltagelse i London Café vil bli gitt 2 ganger pr. elev. De familiene som har elever i flere talent grupper, anbefaler vi å diskutere hvor mange av de opptil 4 turene de kan delt på.
Rammene rundt turen
London turen arrangeres av Dansesonen. Den betales i sin helhet av hver enkelt privat.
Dansesonen står for booking av fly, leiligheter og en musikal billett. Dansesonen er ansvarlig for innholdet, forutsetningene og forventningene til den enkelte elev.
Vi flyr med SAS gruppereiser, og bor i leiligheter i umiddelbar nærhet til Pineapple dance studio i Covent Garden. Elevene bor alene i leilighetene og får frihet under ansvar. De må besørge måltider (samarbeid, innkjøp og tilberedning) og holde orden i leilighetene. I tillegg må de forholde seg til,og underskrive en kontrakt med konkrete regler før avreise.
Det arrangeres tur i vinterferien hvert år for DS kompaniet og i høstferien annet hvert år for Røyken kompaniet og DS Crew.
Turen går i hovedsak fra lørdag til torsdag. 5 overnattinger.
Det vil være 2 voksne ledere som følger gruppen gjennom hele reisen.
En pedagog fra Dansesonen og en foresatt. Det er en forutsetning at en av foreldrene fra Talentgruppen blir med på reisen.
Pedagogen vil ha hovedansvar for det faglige innholdet og veiledning. Den foresatte kommer inn som en viktig støtte i forhold til trivsel og sikkerhet. De vil dele leilighet i nærhet av elevene.
Den foresatte vil få sin reise og bokostnad dekket av Talentgruppen i fellesskap. Pedagogen sin reise og bokostnad dekkes av Dansesonen i sin helhet.
Formålet med turen
Hovedformålet med turen er å oppleve dansen i et annet miljø, på et annet nivå og prøve nye dansestiler. Pineapple er et stort dansestudio med mange saler. Her går det danseklasser fra morgen til kveld, og elevene kan fritt velge timer utfra en spennende timeplan.
Da vi bor så nært Pineapple, har de mulighet til å gå hjem og spise imellom klassene.
Det er matbutikk i gangavstand, og det er som nevnt lagt opp til at de skal samarbeide om innkjøp og tilberedning av alle dagens måltider.
På denne reisen blir elvene enda bedre kjent, og de knyttes tettere sammen. Det legges opp til felles sosiale treffpunkt på kveldene.
En av kveldene går vi på musikal og har et felles måltid på restaurant.
Turistattraksjoner og shopping vil det bli satt av tid til under planlegging av turen.
Voksne som ønsker å være med på privat basis
Dersom det er voksne som ønsker være med uten ansvar for gruppen, er det mulighet for det.
Dansesonen innlemmer de da i gruppebestillingen til SAS. Bosted må besørges privat.
Fristen for påmelding vil bli den samme som for talentgruppen de reiser sammen med.
Ved spørsmål rundt turen, ta kontakt!
52598076_3019538181405801_3044132399744024576_n
London 2 034
43460539_256689538325908_6552731427689988096_n
Print Friendly, PDF & Email