Home » Event » Dance Moves

Dance Moves

12des2021

Forestilling for elever i talentprogrammet i Asker Kulturhus

Årets Talentprogramforestilling

Dance Moves
Søndag 12. Desember
Kl. 16.00 show 1
Kl. 18.00 show 2
Forestillingene er identiske.
Asker kulturhus, Multisalen.

Dance Moves
Vårt talentprogram er for dedikerte elever som ønsker å jobbe med dansen på et høyere nivå. Denne forestillingen er viet disse elevene og temaet er bevegelse. Pedagogene har laget utfordrende koreografier som gir elevene en unik mulighet til å jobbe med dans på kunstnerisk nivå. Dans beveger både på et fysisk og et intellektuelt plan, og kroppen er følelsenes instrument og verktøy.

Talentprogramgrupper:
Kompanier: Juniorkompaniet 4.-5. trinn, Juniorkompaniet 6.-7. trinn, Juniorkompaniet Røyken 5.-7. trinn, Ungdomskompaniet 8.-9. trinn, Røyken Ungdomskompani 8.-9. trinn, DS Kompaniet 10. trinn+vgs., Røykenkompaniet 10. trinn+ vgs. og Ballettkompaniet ungdom. Crew: Hip hop Junior Crew 5.-7. trinn, Hip hop Crew  7.-8. trinn, DS Crew ungdom, Hip hop Girl style Crew 10. trinn +vgs., Hard2Hate Crew 10. trinn + vgs og District Style 10.trinn + vgs.