Home » Event » Oppstart kurs for barn- og ungdom uke 3

Oppstart kurs for barn- og ungdom uke 3

16jan2023
21jan2023

Dans, sang, musikal og teater. Vi har et bredt utvalg av klasser.

Alle kurs for barn og ungdom har oppstart i uke 3. Dans, sang og teater!

Vårsemesteret for dans og teater har 17 ukers varighet, med unntak av kursene minidans- og barnedans som har 13 ukers varighet.

Vårsemesteret for sang har 10 ukers varighet.

Vårsemesteret avsluttes med våre store sommerforestilling i Asker kulturhus 25.-29. mai for barn i skolealder som deltar på dansekurs.