Home » Event » Oppstart kurs for barn- og ungdom uke 3

Oppstart kurs for barn- og ungdom uke 3

17jan2022
22jan2022

Dans, sang, musikal

Alle kurs for barn og ungdom har oppstart i uke 3. Dans, sang og teater!

Vårsemesteret for dans og teater har 17 ukers varighet, med unntak av kursene minidans- og barnedans som har 13 ukers varighet.

Vårsemesteret for sang har 10 ukers varighet.

Vårsemesteret avsluttes med våre store sommerforestilling i Asker kulturhus 25.-29. mai for barn i skolealder som deltar på dansekurs.