Kompaniklasser

Kompaniklassene er Dansesonens talentprogram innen dansefaget jazzdans. Treningen vil basere seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Elementer fra lyrisk jazz og moderne vil også være med i deler av programmet, og inspirere utførelsen og kvaliteten i bevegelser og koreografier. Klassisk ballett er god kunnskap for elevene å ha med seg. Denne treningen gir en forståelse for danseteknikk, og ikke minst styrker den viktige deler av kroppen som gir mulighet for videre danseteknisk utvikling.
Topp 20 – Dansesonen 2018
Susan Fraser (8)1
foto: Susan Fraser
Topp 20 – Dansesonen 2018
14642061_1793149250933157_4052388204503690325_n
Røykenkompaniet Showcase
Juniorkompaniet gruppe 1 og 2, Vollen
Juniorkompaniet gruppe 1 er for dedikerte elever i 4.-5. klasse og Juniorkompaniet nivå 2, gruppe 2 for elever i 6.-7. klasse som ønsker ekstra utfordringer med fokus på danseteknikk og egen utvikling. Målet er å gi elevene større forståelse og kunnskap om riktig teknikk og trening. Klassen vil være basert på jazzdans, og tar utgangspunkt i at elevene har danset jazzdans tidligere.
Kriterier for deltagelse:
Elevene må delta på en annen klasse innen samme sjanger pr. uke. Vi anbefaler å delta på klassisk da dette sammen med jazzdansen gir et viktig grunnlag å videreutvikle seg fra. Klassisk kan med fordel være klasse nr. 2.
Elevene kan meldes på via vår nettpåmelding
Juniorkompaniet Røyken
Juniorkompaniet Røyken, nivå 2, er for dedikerte elever i 5.-7. klasse som ønsker ekstra utfordringer med fokus på danseteknikk. Målet er å gi elevene større forståelse og kunnskap om riktig teknikk og trening. Klassen vil være basert på jazzdans, og tar utgangspunkt i at elevene har danset jazzdans tidligere.
Kriterier for deltagelse:
Elevene må delta på en annen klasse innen samme sjanger pr. uke. Vi anbefaler å delta på klassisk da dette sammen med jazzdansen gir et viktig grunnlag å videreutvikle seg fra. Klassisk kan med fordel være klasse nr. 2.
Elevene kan meldes på via vår nettpåmelding
Ungdomskompaniet nivå 3
Ungdomskompaniet, nivå 3 øvet til avansert, er for elever i 8.-9. klasse. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Elevene må delta på klassisk.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha danset flere klasser per uke over flere år. Ha gode grunnleggende ferdigheter innen jazzdans og klassisk ballett. Eleven må delta på minimum 3 klasser per uke, dvs. jazzdans, klassisk og Ungdomskompaniet. Elever som har danset klassisk minimum 1 år eller mer vil bli prioritert.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til Ungdomskompaniet må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema. Søknadsfrist: 10. juni 2017 for skoleåret 2017/2018. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
Elevene må også registrere seg på Ungdomskompaniet (kurs 28) via vår ordinære nettpåmelding. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt.
Røyken Ungdomskompani
Røyken ungdomskompani, nivå 3  er for elever i 8.-9. klasse. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Elevene må delta på klassisk.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha danset flere klasser per uke over flere år. Ha gode grunnleggende ferdigheter innen jazzdans og klassisk ballett. Eleven må delta på minimum 3 klasser per uke, dvs. jazzdans, klassisk og Røyken ungdomskompani. Elever som har danset klassisk minimum 1 år eller mer vil bli prioritert.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til Røyken ungdomskompani må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema. Søknadsfrist: 10. juni 2017 for skoleåret 2017/2018. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
Elevene må også registrere seg på Røyken ungdomskompani (kurs 90) via vår ordinære nettpåmelding. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt.
DS Kompaniet
DS Kompaniet, nivå 4 og 5 avansert, er for elever i 10. klasse + vgs. Elevene danser på høyeste vanskelighetsnivå. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha danset minimum tre timer pr uke gjennom de siste årene. Ha meget gode ferdigheter innen jazzdans og god kunnskap om klassisk ballett. Eleven må delta på minimum 4 klasser per uke, dvs. jazzdans, klassisk, DS Kompaniet og én fritt valgt klasse.
Enkelte elever på DS Kompaniet ønsker å søke seg videre til danselinjer på videregående. Gi i så fall beskjed til Tiril eller dansepedagog slik at de kan få veiledning videre for opptak/søknad, samt forberedelser til evt. audition.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til DS Kompaniet må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema. Søknadsfrist: 10. juni 2017 for skoleåret 2017/2018. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
Elevene må også registrere seg på DS Kompaniet (kurs 26 eller 29) via vår ordinære nettpåmelding. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt.
Røykenkompaniet
Røykenkompaniet , nivå 4 øvet til avansert, er for elever i 10. klasse + vgs. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha gode grunnleggende ferdigheter innen jazzdans. Eleven må delta på klassisk ballett.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til Røykenkompaniet må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema. Søknadsfrist: 10. juni 2017 for skoleåret 2017/2018. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
Elevene må også registrere seg på Røykenkompaniet (kurs 91) via vår ordinære nettpåmelding. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt.
Print Friendly, PDF & Email