Kompaniklassene er Dansesonens talentprogram innen fagene jazzdans og klassisk. Treningen er basert på grunnleggende elementer og teknisk oppbygning for optimal utvikling. Dansesonen har egne Juniorkompanier for elever i alderen 9-12 år og Kompanier for elever i alderen 13-20 år.
Dette er grupper for dedikerte elever som ønsker å jobbe mer med egen danseutvikling og utfordre seg selv danseteknisk.
Undervisningen er lagt opp med progresjon igjennom semesteret og gruppene deltar ved vår talentprogramforestilling Dance Moves. Dance Moves avholdes i Asker Kulturhus i desember hvert år. I tillegg er de en viktig del av vår store sommerforestilling i mai.

Juniorkompaniene

JUNIORKOMPANIET VOLLEN
Juniorkompaniet gruppe 1 , 4.-5. trinn og
Juniorkompaniet gruppe 2, 6.-7. trinn er for dedikerte elever
som ønsker ekstra utfordringer med fokus på danseteknikk og egen utvikling.
Målet er å gi elevene større forståelse og kunnskap om riktig teknikk og trening.
Klassen vil være basert på jazzdans, og tar utgangspunkt i at elevene har danset jazzdans tidligere.
Kriterier for deltagelse:
Elevene må delta på en annen klasse innen samme sjanger pr. uke. Vi anbefaler å delta på klassisk da dette sammen med jazzdansen gir et viktig grunnlag for videreutvikling. Klassisk kan med fordel være klasse nr. 2. Elevene kan meldes på via vårt påmeldingssystem. Søknad er ikke nødvendig.
JUNIORKOMPANIET RØYKEN
Juniorkompaniet Røyken er for dedikerte elever på 5.-7. trinn som ønsker ekstra utfordringer med fokus på danseteknikk og egen utvikling.
Målet er å gi elevene større forståelse og kunnskap om riktig teknikk og trening.
Klassen vil være basert på jazzdans, og tar utgangspunkt i at elevene har danset jazzdans tidligere.
Kriterier for deltagelse:
Elevene må delta på en annen klasse innen samme sjanger pr. uke. Vi anbefaler å delta på klassisk da dette sammen med jazzdansen gir et viktig grunnlag for videreutvikling. Klassisk kan med fordel være klasse nr. 2. Elevene kan meldes på via vårt påmeldingssystem. Søknad er ikke nødvendig.

Kompaniene

UNGDOMSKOMPANIET
Ungdomskompaniet, nivå 3 øvet er for elever på 8.-9. trinn. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Elevene må delta på klassisk.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha danset flere klasser per uke over flere år. Ha gode grunnleggende ferdigheter innen jazzdans og klassisk ballett. Eleven må delta på minimum 3 klasser per uke, dvs. jazzdans, klassisk og Ungdomskompaniet. Elever som har danset klassisk minimum 1 år eller mer vil bli prioritert.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til Ungdomskompaniet må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema. Elevene må også registrere seg på Ungdomskompaniet via vårt ordinære påmeldingssystem. Søknadsfrist: 1. juli 2021 for skoleåret 2022/2023. For de som ønsker å søke seg inn for vår 2023 er søknadsfristen 1. januar 2023. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
RØYKEN UNGDOMSKOMPANI
Røyken Ungdomskompani, nivå 3 øvet er for elever på 8.-9. trinn. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging. Elevene må delta på klassisk.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha danset flere klasser per uke over flere år. Ha gode grunnleggende ferdigheter innen jazzdans og klassisk ballett. Eleven må delta på minimum 2 klasser per uke, dvs. jazzdans, klassisk og Røyken Ungdomskompani. Elever som har danset klassisk minimum 1 år eller mer vil bli prioritert.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til Røyken Ungdomskompani må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjemaElevene må også registrere seg på Røyken Ungdoms-
kompani via vårt ordinære påmeldingssystem. Søknadsfrist: 1. juli 2022 for skoleåret 2022/2023. For de som ønsker å søke seg inn for vår 2023 er søknadsfristen 1. januar 2023. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester
DS KOMPANIET
DS Kompaniet nivå  5 øvet, er for elever på 10. trinn + vgs. Elevene danser på  høyeste vanskelighetsnivå. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha danset minimum tre timer pr uke gjennom de siste årene. Ha meget gode ferdigheter innen jazzdans og god kunnskap om klassisk ballett. Eleven må delta på minimum 4 klasser per uke, dvs. jazzdans, klassisk, DS Kompaniet og én fritt valgt klasse.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til DS Kompaniet må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema. Elevene må også registrere seg på DS Kompaniet via vårt ordinære påmeldingssystem.
Søknadsfrist: 1. juli 2022 for skoleåret 2022/2023. For de som ønsker å søke seg inn for vår 2023 er søknadsfristen 1. januar 2023. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
RØYKENKOMPANIET
Røykenkompaniet, nivå 4 øvet til avansert, er for elever på 10. trinn + vgs. Treningen baserer seg på jazzdansens prinsipper og tekniske oppbygging.
Kriterier for opptak:
Eleven må ha gode grunnleggende ferdigheter innen jazzdans. Eleven må delta på klassisk ballett.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til Røykenkompaniet må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema. 
Elevene må også registrere seg på Røykenkompaniet via vårt ordinære påmeldingssystem.
Søknadsfrist: 1. juli 2022 for skoleåret 2022/2023. For de som ønsker å søke seg inn for vår 2023 er søknadsfristen 1. januar 2023. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
Elever på DS Kompaniet og Røykenkompaniet som ønsker å søke seg videre til danselinjer på vgs kan få veiledning ved søknad/opptak og forberedelser til audition.
Ta kontakt med Tiril eller dansepedagogen din.
BALLETTKOMPANIET
Ballettkompaniet, nivå 4 øvet til avansert, er for elever på 8.-10. trinn + vgs.
Kompaniklasser for dedikerte elever som ønsker å videreutvikle seg innen klassisk ballett. Her vil den enkelte elev få spennende og krevende utfordringer. Kompaniet vil gi gode utviklingsmuligheter for ballettskolens unge talenter og  bidra til å realisere de unges potensial gjennom utfoldelsesmuligheter, kunnskap og inspirasjon.
Kriterier for deltagelse:
Eleven må ha danset minimum fire semestre med klassisk ballett gjennom de siste to årene. Eleven må ha et ønske om å fordype seg innen den klassiske balletten. Eleven må ha god treningsmotivasjon og vilje til å jobbe hardt med de oppgavene som tildeles.
Søknad:
Skriftlig søknad om opptak til Ballettkompaniet må sendes Dansesonen via vårt søknadsskjema.Elevene må også registrere seg på Ballettkompaniet via vårt ordinære påmeldingssystem.  Søknadsfrist: 1. juli 2022 for skoleåret 2022/2023. For de som ønsker å søke seg inn for vår 2023 er søknadsfristen 1. januar 2023. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste inntil opptak gjøres sentralt. Bekreftelse på opptak vil bli sendt deg innen oppstart av et nytt semester.
Dansesonens ballettforestilling: Coppelia 2021, kjøp bilder her: altern.no/kom/foto/
3_Dance_moves_091217_004_preview
Bestill bilder her: http://altern.no/ingy/?p=729
6_Dance_moves_091217_185_preview
Print Friendly, PDF & Email