Elise Bakke
Elise har 3-årig bachelorgrad fra Norges Dansehøyskole med spesialisering innen jazzdans.
Elise har undervisningserfaring fra Vinderen dansestudio der hun har undervist i barnedans og jazzdans 3.-4. klasse.
Print Friendly, PDF & Email