Priser dansekurs. Våren 2023

KURS VARIGHET PRIS PR. SEMESTER
 
Minidans- og barnedans * 13 uker 1 670, –
 
Barn- og ungdomskurs 17 uker 2 600, –
 
Voksenkurs á 60 min 19 uker 2 700, –
 
Voksenkurs á 75 min 19 uker 2 830, –
 
Prisene varierer etter lengde på kursene (antall uker). Høstens semester går over færre uker enn våren, og har derav en lavere semesterpris.
* Minidansrabatt. Søsken nr. 2 får 50% rabatt ved to barn på samme kurs. Fordrer kontakt på epost etter påmelding.

Rabattordninger dansekurs

PERSONRABATTER

 

KURS KURS NR. 2 KURS NR. 3 Dansekort for barn- og ungdom
Barn- og ungdomskurs 10% Dansekort Dans så mye du vil for kr. 6 350,-
Gjelder fra kurs nr. 3
Hei
KURS KURS NR. 2 . Dansekort for voksne
Voksenkurs 60 min. og 75 min. Dansekort Dansekort Dans så mye du vil for kr. 5 000,-
Gjelder fra kurs nr. 2
Gjelder dansekurs. Musikalskolens sang- og teaterkurs går ikke under denne rabattordningen.

SØSKEN- OG FAMILIERABATT

Ubegrenset antall søsken med en foresatt uavhengig av hvor mange kurs hver deltaker er påmeldt.
Begrenset til familiemedlemmer i samme husstand, hvor søsken har de samme to foresatte.

 

Søskenkort 8 500, –
Hei
Makspris for søsken på samme ordre.
Ubegrenset antall søsken og kurs den enkelte deltaker er påmeldt.
Er begrenset til søsken i samme husstand med de samme to foresatte.
hei
Familiekort 9 500, –
Hei
Makspris for barn, ungdom og voksne på samme ordre.
Ubegrenset antall søsken med en foresatt uavhengig av hvor mange kurs hver deltaker er påmeldt
hei
Deltager rabatt 100, –
Hei
Deltager nr. 2, 3 m.fl. får deltager rabatt inntil en ny rabatt blir gjeldene.
Som dansekort, søskenkort eller familiekort.
Gjelder dansekurs. Musikalskolens sang- og teaterkurs går ikke under denne rabattordningen.

RABATT VILKÅR

Alle rabattene utenom minidans- og honnørrabatt blir beregnet automatisk på ordre og faktura.
Rabattene kan ikke kombineres.
Dansekort og familierabatt som gir makspris gjelder for de dansekurs som er gjennomgående i ett semester.
Søskenkort og familiekortet gjelder familiemedlemmer i samme husstand begrenset til søsken med de samme to foresatte.
Musikalskolens teater og sangkurs omfattes ikke av dansekortet, søskenkortet eller familiekortet.
Workshops, helgekurs, Julekurs og sommerkurs, samt sommerskolen omfattes ikke av rabattordningen

Øvrige vilkår

  • Administrasjonsgebyr på 25 kr per ordre kommer i tillegg.
  • I enkelte tilfeller kan familier få dele opp betalingen slik at ikke alt må betales i starten av semesteret. Send oss en e-post
  • Påmeldingsbetingelser
  • Fakturaadresse: Dansesonen Tiril Andøl, Vollenveien 45, 1390 Vollen.
  • Kontonummer: 1503.25.41523
  • Organisasjonsnummer: 812 138 502
Print Friendly, PDF & Email