Priser dansekurs

Høsten 2020/våren 2021

Pris pr. kurs
  • Minidans, barnedans og hip hop kids gutter
   13 uker    1. 620 kr.  Søskenrabatt på minidans.*
  • Barn og ungdom
   17 uker     2. 500 kr.
  • Kurs for voksne á 60 min, dansemix og styrkemix
   18 uker     2. 700 kr.
  • Kurs for voksne á 75 min, yoga og pilates nivå 1, 2 og 3
   18 uker      2. 830 kr.
 • Voksen senior dansemix
  18 uker     2. 150 kr.
Prisene varierer etter lengde på kursene (antall minutter hver gang og antall uker).
Rabattordning
Personrabatt barn og ungdom, dansekurs:
  • En person, to kurs = 10% avslag på kurs nr. 2
   • En person, tre kurs = 40% avslag på kurs nr. 3
   • En person, fire kurs = dansekortet. Dans så mye du vil for kr. 6150,-
Personrabatt voksne dansekurs:
 • En person, 2 kurs = 10% avslag på kurs nr. 2
 • En person, 3 kurs eller flere = dansekortet . Dans så mye du vil for maks pris.  Voksne: Kr. 5 300,- voksen honnør: Kr. 5 000,- Gi oss beskjed per e-post etter påmelding om du er honnør.
 • For familier der barna er på søskenkort vil kurs for voksne bli fakturert med kroner 1 000,- uanvhengig av antall treningskurs. Familierabatt.
Søsken og familierabatt dansekurs:
 • kr. 100 for familiemedlem nr. 2, 3, etc.
 • Søskenkort: Makspris for søsken på samme ordre kr. 8 250,-
  Ubegrenset antall søsken og uansett hvor mange kurs den enkelte deltaker er påmeldt.
  Gjelder kun dansekurs. Musikalskolens sang og teaterkurs går ikke under dansekort, søskenkort eller familiekort.
 • Familiekort: Makspris for barn og en voksen på samme ordre kr. 9 250,-
  Ubegrenset antall søsken med foresatt uansett hvor mange kurs hver deltaker er påmeldt.
  Gjelder kun dansekurs. Musikalskolens sang og teaterkurs går ikke under dansekort, søskenkort eller familiekort.
  *Minidansrabatt: To søsken på samme minidanskurs pris gir 50% rabatt på barn nr. 2. Fordrer beskjed per e-post etter påmelding.
Rabatt vilkår
  • Alle rabattene utenom minidans- og honnørrabatt blir beregnet automatisk på ordre og faktura.
  • Rabattene kan ikke kombineres.
    • Dansekort og familierabatt som gir makspris gjelder for de dansekurs som er gjennomgående i ett semester.
      • Musikalskolens teater og sangkurs omfattes ikke av dansekortet, søskenkortet eller familiekortet.
        • Søskenkort og familiekortet gjelder familiemedlemmer i samme husstand begrenset til søsken med de samme to foresatte.
          • Workshops, helgekurs, julekurs og sommerkurs, samt sommerskolen omfattes ikke av rabattordningen.
Øvrige vilkår
 • Administrasjonsgebyr på 25 kr per ordre kommer i tillegg.
 • I enkelte tilfeller kan familier få dele opp betalingen slik at ikke alt må betales i starten av semesteret. Send oss en e-post
 • Påmeldingsbetingelser
 • Fakturaadresse: Dansesonen Tiril Andøl, Vollenveien 45, 1390 Vollen.
 • Kontonummer: 1503.25.41523
 • Organisasjonsnummer: 812 138 502
Print Friendly, PDF & Email