Home » Produkt » Barnedans 4 år

Plassholder
Ballet dancers performing in front of mirror in pink leotards and tutus27187493656_bc502ec0fc_o

Barnedans 4 år

Kurs id : 42

Barnedans 4 år

Spikkestad grendehus,Spikkestad

Tirsdag kl.17:00-17:45

Pedagog: Magnhild Sørvik

Beskrivelse

Klassene stimulerer dansegleden hos barnet. Gjennom dans, lek og øvelser utvikler barnet kroppsbevissthet, musikalitet, rytmefølelse og ulike bevegelseskvaliteter. De lærer både grunnleggende posisjoner i klassisk ballett og ulike kombinasjoner fra jazzdans. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy og følge seg trygge i gruppen. Kurset er åpnent for både gutter og jenter 4 år.

 NB! Barnet må ha fylt fire år ved semesterstart for å begynne på dette partiet. Er barnet yngre anbefaler vi minidans.