Praktisk smittevern for Dansesonen og Musikalskolen

Utarbeidelse av denne veilederen støtter seg i stor grad på veilederne utgitt av Utdanningsdirektoratet for skole og barnehage. Dette er viktig, siden det er de samme barna og foresatte vi møter i Dansesonen som i barnehagen og skolen. Vi ønsker ikke at de skal møte snittevernskrav og -rutiner i Dansesonen som avviker fra dem de kjenner fra hverdagen i sin lokale skole og barnehage. Vi har også benyttet andre aktuelle smittevernveiledere som underlag for denne utarbeidelsen, bl.a. fra Norsk kulturskoleråd

Regelen for 1 meter avstand gjelder for elever fra 20 år og opp. Selv om det ikke er påbud om avstand mellom barna, så tar vi hensyn til smittevern i undervisningen, og holder avstand til hverandre. Vi har ytterligere begrenset antall påmeldte per kurs denne høsten.

Smitteforebyggende tiltak
Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte-spredningen. Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltakene her er tilpasset undervisningssituasjonen i og rundt danseklasser samt teater – og sangkurs. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant våre elever og pedagoger.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke møte opp til kurs
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Syke personer skal ikke møte opp til kurs men holde seg hjemme.
Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan og forekomme.

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere. Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

Elever og pedagoger skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til kurs påføres håndsprit
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Håndsprit vil være tilgjengelig i studio og saler, men alle oppfordres til å benytte egen medbrakt antibac.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved våte eller synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Hostehygiene:

 • Ved hoste eller nysing bruke albuekroken. Håndpapir vil være tilgjengelig på toalett
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. Et slikt tiltak kan være vanskelig for små barn, men eldre elever og pedagoger oppfordres til dette.

Godt renhold
Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Grundig og hyppig renhold vil gjennomføres for å forebygge smitte.

Utsatte områder (se nedenfor) skal ha forsterket renhold. Det er utarbeidet enkle rutiner og lokale renholdsplaner samt organisering av ansvar for gjennomføring.
Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig på skolen. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon og klorin.

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder:

 • Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig. Tørk over kran på servanten 2 ganger pr undervisningskveld
 • Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, som ofte berøres rengjøres hyppig minimum en gang pr dag
 • Klassiske barrer, om disse skal brukes må de vaskes grundig mellom hver undervisningsklasse
 • Gulvet vaskes etter mye berøring.
 • Alt utsyr, matter, tuneller, rekvisitter etc skal ikke brukes i undervisningen.
 • Koreografier bør i mindre grad foregå nede på gulv i liggende og rullende posisjoner

Redusert kontakt mellom personer
Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan man øke avstand mellom personer, redusere antall personer som er tett sammen. Det er viktig å understreke at pedagogen fortsatt skal ivareta elevens behov for kontakt og omsorg, slik at eleven trygges på den nye situasjonen.

Alle saler og studioer har oppmerking på gulvet slik at alle deltakerne får eget område som sin base. Det vil gjøre det letter for de yngste barna å regulere avstanden til de rundt seg.

For eldre elever vil dette være slik de vanligvis jobber i studio. De er vant til å holde en viss avstand for å unngå å treffe andre i større bevegelser som i battement og hopp etc. Men de skal allikevel oppfordres til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt.

Pedagogene skal organisere undervisningen slik at elevene unngår nærkontakt. Den enkelte pedagog har et selvstendig ansvar for å finne gode løsninger og tilpasse undervisningsmetoder slik at avstanden mellom elevene ivaretas. Det er også viktig med fokus på hvordan drifte gruppen mellom øvelsene og dansene.

Fysisk kontakt:

 • Ansatte skal vaske hender etter kos og trøsting.
 • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt skal unngås.

Tetthet i grupper:

 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.
 • Garderober benyttes ikke. Alle kommer til kurs ferdig skiftet
 • Toalett besøk kun en av gangen
 • Opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i studio, saler og ganger

På starten og slutten av kurs:

 • Nye grupper venter ute, utenfor bygningen hvor kurset holdes. Entré gjøres organisert etter at sal og ganger er tømt for elever fra forrige kurs. Dette for å unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene.
 • Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen hvis ikke det er nødvendig.

Spesielt for pedagoger:

 • Holde avstand (minst en meter) til kolleger.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på arbeidsplassen.
 • Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.

Bruk av garderober og dusjing

 • Garderobene benyttes kun til å henge fra seg ytterjakke om nødvendig.
 • All skiftning og dusjing foregår hjemme

Opplæring av pedagoger og informasjon til foresatte

 • Pedagogene har fått opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak som beskrevet i denne veilederen.
 • Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna deltar på danseklasser og kurs.
 • Dansesonen legger opp til å ha en god dialog med foreldre og foresatte. Videre er det viktig at foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med denne veilederen. Det utarbeides egen informasjon til denne gruppen.

Hygiene tiltak

TILTAK
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter
Opplæring av elevene i rutiner for antibac før klasse og hostehygiene
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene
Assistenter opplæring for rutiner rundt hygiene
Print Friendly, PDF & Email