Søknadsskjema til Dansesonens talentprogram

For å bli tatt opp i Dansesonens talentprogram må eleven selv sende søknad (se/fyll ut skjema nedenfor), samt ha lest og være innforstått med våre betingelser. Deltakelse er basert på godkjent søknad. Bekreftelse av søknad blir sendt ut før oppstart av nytt høst semester.
Gjelder Ungdomskompaniet nivå 3, Røyken Ungdomskompani nivå 3, DS Kompaniet nivå 5, Røykenkompaniet nivå 4, Hip hop Crew nivå 2, DS Crew nivå 3, Hip hop Girl Style nivå 4 og Hard2Hate Crew nivå 5. Se kriterier for å være med under den enkelte klasse her: Kompaniklasser, Crew.
Søknadsfrist: 31. juli 2021 for skoleåret høst 2021/vår 2022.
For de som ønsker å søke seg inn til vår 2022, er søknadsfristen 10. desember 2021.
Søknad må sendes inn for hvert skoleår, uavhengig om du deltar på Kompaniklasser eller Crew i dag.
Deltakere må også registrere seg på de Kompani- og Crewklasser de søker på via vårt ordinære påmeldingssystem på vår hjemmeside. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste på kursene. Bekreftelse på opptak vil bli registrert og sendt per e-post innen oppstart av et nytt semester.


Søknadnadskjema for opptak i Dansesonens talentprogram:


Navn:
Adresse:
Mobilnummer:
Foresattes navn:
Foresattes e-post:
Fødselsår:
Postnr og –sted:

Subject:

Hvilken talentgruppe søker du plass på?*
*Spesifiser om søknaden gjelder opptak i Ungdomskompaniet, Kompaniet Røyken, DS Kompaniet eller Hip hop Crew.

 

Hvorfor ønsker du plass ved dette talentprogrammet?
Hvilke danseklasser deltok du på høsten 2021?
Hvilke danseklasser skal du delta på våren 2022?
Andre interesser som er relevant innenfor dans, musikk og drama?


Print Friendly, PDF & Email