Søknadsskjema til Dansesonens talentprogram

For å bli tatt opp i Dansesonens talentprogram må eleven selv sende søknad (se/fyll ut skjema nedenfor), samt ha lest og være innforstått med våre betingelser. Deltakelse er basert på godkjent søknad. Bekreftelse av søknad blir sendt ut før oppstart av nytt høst semester.
Gjelder Ungdomskompaniet nivå 3, Røyken Ungdomskompani nivå 3, DS Kompaniet nivå 5, Røykenkompaniet nivå 4, Hip hop Crew nivå 2, DS Crew nivå 3, Hip hop Girl Style nivå 4 og Hard2Hate Crew nivå 5. Se kriterier for å være med under den enkelte klasse her: Kompaniklasser, Crew.
Søknadsfrist: 1. juli 2022 for skoleåret høst 2022/vår 2023
Søknad må sendes inn for hvert skoleår, uavhengig om du deltar på Kompaniklasser eller Crew i dag.
Deltakere må også registrere seg på de Kompani- og Crewklasser de søker på via vårt ordinære påmeldingssystem på vår hjemmeside. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste på kursene. Bekreftelse på opptak vil bli registrert og sendt per e-post innen oppstart av et nytt semester.


Søknadnadskjema for opptak i Dansesonens talentprogram:


Navn:
Adresse:
Mobilnummer:
Foresattes navn:
Foresattes e-post:
Fødselsår:
Postnr og –sted:

Subject:

Hvilken talentgruppe søker du plass på?*
*Spesifiser om søknaden gjelder opptak i Ungdomskompaniet, Røyken Ungdomskompani, DS Kompaniet, Røyken Kompaniet, Hip hop Crew, DS Crew, Hard2Hate Crew eller Girl Style Crew.

 

Hvorfor ønsker du plass ved dette talentprogrammet?
Hvilke danseklasser deltok du på høsten 2022?
Hvilke danseklasser skal du delta på våren 2023?
Andre interesser som er relevant innenfor dans, musikk og drama?


Print Friendly, PDF & Email