Søknadsskjema

For å bli tatt opp i Dansesonens talentprogram må eleven selv sende søknad (se skjema nedenfor), samt ha lest og være innforstått med våre betingelser.
Gjelder Ungdomskompaniet, Røyken Ungdomskompani, DS Kompaniet (gruppe 1 og 2), Røykenkompaniet, Hip hop Crew og Hard2Hate Crew. Se kriterier for å være med under den enkelte klasse.
Skriftlig søknad om opptak sendes Dansesonen via skjemaet på denne siden. Deltakelse er basert på godkjent søknad.
Søknadsfrist: 14. juni 2019 for skoleåret høst 2019/vår 2020. Søknad må sendes inn for hvert skoleår, uavhengig om du deltar på kompaniklasser eller Crew i dag.
Deltakere må også registrere seg på de kompani- og crewklasser de søker på via vår ordinære nettpåmelding på vår hjemmeside. Søkerne vil i første omgang få beskjed om at de er på venteliste på kursene. Bekreftelse på opptak vil bli registrert og sendt per e-post innen oppstart av et nytt semester.

Topp 20 – Dansesonen 2018


Søknadnadskjema for opptak i Dansesonens talentprogram:


Navn:
Adresse:
Mobilnummer:
Foresattes navn:
Foresattes e-post:
Fødselsår:
Postnr og –sted:

Subject:

Hvilken talentgruppe søker du plass på?*
*Spesifiser om søknaden gjelder opptak i Ungdomskompaniet, Kompaniet Røyken, DS Kompaniet eller Hip hop Crew.

 

Hvorfor ønsker du plass ved dette talentprogrammet?
Hvilke danseklasser deltok du på våren 2019?
Hvilke danseklasser skal du delta på høsten 2019/våren 2020?
Andre interesser som er relevant innenfor dans, musikk og drama?


Print Friendly, PDF & Email