Våre lokaler

Vollen
I Vollen bruker Dansesonen for tiden tre studio:Vårt danseestudio i Vollen Idrettshall ligger midt mellom Arnestad barneskole og Vollen ungdomsskole. Adressen er Håkavikveien 49, 1390 Vollen. Vi har følgeordning for SFO barn på Arnestad skole.
Videre har vi dansesal i Vollen Montessori, Vollenveien 34, 1390 Vollen med inngang fra Vennelyveien.
Vi har også en dansesal i Vennely grendehus. Grendehuset ligger på Vollen Montessori ‘skole-/barnehageområde’ og har samme innkjøring som til Montessorisalen. Parkering kan gjøres rett utenfor grendehuset.

Heggedal
Dansestudioet i Heggedal ligger i kjelleren på Hovedgården ungdomsskole, Heggedalsbakken 11, 1389 Heggedal. Skolen ligger vis a vis kirken, ovenfor Kiwi og biblioteket. Gå inn hoveddøra og ned en trapp.
Slemmestad
Dansesonen har vært så heldig å kunne fortsette med kursene i Slemmestad og åpner nytt dansestudio med speil i Sydskogen grendehus. Adressen er Tors vei 180, 3472 Bødalen.
Videre har vi undervisning i gymsalen på Slemmestad barneskole, Boligveien 18B, 3470 Slemmestad. For kurs i SFO-tiden på Slemmestad barneskole blir barna fulgt og hentet til/fra gymsalen.

Midtbygda/Spikkestad
I Midtbygda/Spikkestad har vi dansestudio på Spikkestad grendehus, Rogneveien 10, 3430 Spikkestad. Her har vi en stor og lys dansesal på 200 m2 som gir god boltreplass og fine forhold for danseklassene. Her er det også et hyggelig område for foreldrene å sitte og vente under danseklassene.
I tillegg har vi dansekurs i gymsalen på Spikkestad barneskole, Kunnskapsveien 46, 3430 Spikkestad. Dansekursene holdes i SFO-tiden, og barna følges og hentes til/fra gymsalen.
Fom. høsten 2017 holder vi dansekurs i gymsalen på Midtbygda skole, Vangsfjellveien 1,3440 Røyken. Dansekursene holdes i SFO-tiden, og barna følges og hentes til/fra gymsalen.

Print Friendly, PDF & Email