Talentprogram

Kompaniklasser og crew

Dansesonen har egne kompaniklasser og crew som inngår i vårt talentutviklingsprogram for elever i alderen 9-20 år.  For de yngre (4.-7. trinn) har vi Junior Kompani og Junior Crew.

Dette er grupper for dedikerte elever som ønsker å jobbe mer intenst med egen danseutvikling og å utfordre seg selv danseteknisk, samt viser vilje til å jobbe selvstendig og dedikert med dansen.
I kompaniene og crew vil den enkelte elev få mulighet til å jobbe med materiale som gir større forståelse for dansefaget gjennom spesifikk danseteknisk trening. Klassene vil ha en vanskelighetsgrad som vil gi hver elev materiale å strekke seg etter.
Treningen tilrettelegger også for elever som ønsker å søke seg videre til studieprogram innen dans på videregående skoler. Disse studieretningene har danseaudition med testing av ferdigheter for opptak.
For å bli med på talentprogrammet må eleven ha god forståelse for dansefaget gjennom flere års dansetrening. Se kriterier for å være med under den enkelte klasse.
For å bli tatt opp i talentprogrammene Ungdomskompaniet, Røyken Ungdomskompani, Røykenkompaniet, DS Kompaniet , Hip hop Crew, Hard2Hate Crew og District style må eleven selv sende søknad til Dansesonen, og melde seg på via vår nettpåmelding. Deltakelse er basert på godkjent søknad og registrering på kurset.
Påmelding til Juniorkompaniet, Juniorkompaniet Røyken og Hip hop Junior Crew gjøres via vår ordinære nettpåmelding (søknadsskjema ikke nødvendig).

Talentgrupper høsten 2020/våren 2021

Talentprogrammet

Timeplan talentprogrammet høsten 2020/våren 2021

Skjermbilde (94)
Print Friendly, PDF & Email