Talentprogram

KOMPANIKLASSER OG CREW.

Dansesonen har egne kompaniklasser og crew som inngår i vårt talentutviklingsprogram for elever i alderen 13-20 år.
Dette er grupper for dedikerte elever som ønsker å jobbe mer intenst med egen danseutvikling, utfordre seg selv danseteknisk og viser vilje til å jobbe selvstendig og dedikert med dansen.
I kompanier og crew vil den enkelte elev få mulighet til å jobbe med materiale som gir større forståelse for dansefaget gjennom spesifikk danseteknisk trening. Klassene vil ha en vanskelighetsgrad som gir hver enkelt individuelle mål å strekke seg etter. Treningen kan tilrettelegges for elever som ønsker å søke seg videre til et studieprogram innen dans på videregående skoler. Disse studieretningene har danseaudition med testing av ferdigheter for opptak. Samt klassisk deltagelse og kunnskap som en betingelse.
Undervisningen er lagt opp med progresjon igjennom semesteret og gruppene deltar ved vår talentprogramforestilling Dance Moves i tillegg til vår store sommerforestilling i mai. Dance Moves avholdes i Asker kulturhus i desember hvert år.

Opptak

For å bli tatt opp i talentprogrammet må eleven ha god forståelse for dansefaget gjennom flere års dansetrening. For elever i våre kompanier fra 8. trinn er klassisk deltagelse en forutsetning. Vi anbefaler at eleven starter med klassisk ballett i barneskoleårene for å tilegne seg et godt grunnlag for ungdomsskoleårene.
Elever som ønsker å delta i talentprogrammene Ungdomskompaniet, Røyken Ungdomskompani, Røykenkompaniet, DS Kompaniet, Hip hop Crew, Hard2Hate Crew og District style må eleven selv sende søknad til Dansesonen, og melde seg på via ordinær nettpåmelding.
Deltakelse er basert på godkjent søknad og registrering på kurset.

JUNIORKOMPANIER OG JUNIOR CREW

Dansesonen har egne juniorkompaniklasser og crew som inngår i vårt talentutviklingsprogram for elever i alderen 9-12 år.
Juniorkompaniene er basert på grunnleggende elementer og teknisk oppbygging innen faget jazzdans. Vi anbefaler at elever i Juniorkompaniet deltar ved klassisk undervisning for å etablere et godt grunnlag inn i ungdomsskoleårene.
Hip hop Junior Crew er basert på grunnleggende elementer og teknisk oppbygging innen hip hop og house.
Vi anbefaler at elever i vårt junior talentprogram deltar ved flere klasser i uken for å skape en bredde i sin danseutvikling.
Undervisningen er lagt opp med progresjon igjennom semesteret og gruppene deltar ved vår talentprogramforestilling Dance Moves i tillegg til vår store sommerforestilling i mai. Dance Moves avholdes i Asker kulturhus i desember hvert år.
Påmelding til Juniorkompaniet, Juniorkompaniet Røyken og Hip hop Junior Crew gjøres via vår ordinære nettpåmelding (søknadsskjema ikke nødvendig).

Talentgrupper høsten 2022/våren 2023

Talentprogrammet
Print Friendly, PDF & Email