Talentprogram

Kompaniklasser og crew
Dansesonen har egne kompaniklasser og crew som inngår i vårt talentutviklingsprogram for elever i alderen 9-20 år. Dette er grupper for dedikerte elever som ønsker å jobbe mer intenst med egen danseutvikling og å utfordre seg selv danseteknisk, samt viser vilje til å jobbe selvstendig og dedikert med dansen.
I kompaniene og crew vil den enkelte elev få mulighet til å jobbe med materiale som gir større forståelse for dansefaget gjennom spesifikk danseteknisk trening. Klassene vil ha en vanskelighetsgrad som vil gi hver elev materiale å strekke seg etter. Elevene vil få skriftlig tilbakemelding på innsats og måloppnåelse hvert år (med unntak av juniorkompaniene). Treningen tilrettelegger også for elever som ønsker å søke seg videre til studieprogram innen dans på videregående skoler. Disse studieretningene har danseaudition med testing av ferdigheter for opptak.
For å bli med på talentprogrammet må eleven ha god forståelse for dansefaget gjennom flere års dansetrening. Se kriterier for å være med under den enkelte klasse.
For å bli tatt opp i talentprogrammene Ungdomskompaniet, Røyken Ungdomskompani, Røykenkompaniet, DS Kompaniet , Hip hop Crew og Hard2Hate Crew må eleven selv sende søknad til Dansesonen. Deltakelse er basert på godkjent søknad. Påmelding til Juniorkompaniet, Juniorkompaniet Røyken og Hip hop Junior Crew gjøres via vår ordinære nettpåmelding
De elever som deltar på kompaniklasser og Crew anbefaler vi at også melder seg inn i Asker Danseklubb.
Topp 20 – Dansesonen 2018
Print Friendly, PDF & Email